Biografija dr Milice Subotić

dr Milica Subotić Mr sc med. dr Milica Subotić Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu završila je 1988. godine sa prosečnom ocenom 9,33.

Od 1990. zaposlena je na Klinici za kožno-venerične bolesti KC Vojvodine. Tri godine kasnije (1993) položila je specijalistički ispit iz oblasti Dermatovenerologija, a nakon toga odbranila i magistarski rad.

Za 33 godine radnog iskustva dr Subotić nije prestala sa nadogradnjom znanja.

2007. godine edukovala se iz oblasti direktne imunofluorescencije buloznih dermatoza – imunološka laboratorija Klinike za kožno-venerične bolesti VMA Beograd. Studijski boravak u laboratoriji za dermatopatologiju YALE , USA 2013. godine.

U kliničkom radu bavi se dijagnostikom i lečenjem psorijaze i hroničnih inflamatornih oboljenja kože, buloznih dermatoza, akni, atopskog dematitisa i ekcema, alergijskih stanja, polno prenosivih bolesti.

Bavi se i dermoskopijom i dermato-hirurškim procedurama , a u svrhu lečenja benignih i malignih izraslina na koži ( ekscizije tumora i biopsije kožnih promena).

Bila je dva mandata sekretar Dermatovenerološke sekcije Društva lekara Vojvodine kao i dva mandata predsednik Dermatovenerološke sekcije Društva lekara Vojvodine.

Član je dermatološke sekcije DLV/SLD; alergološke sekcije DLV, član Internacionalnog društva za dermoskopiju IDS.