Biografija dr Senke Ikonić

doktorka senka ikonic Dr Senka Ikonić
Specijalista dermatovenerolog

Rođena u Novom Sadu gde je i završila Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu. U Domu zdravlja Novi Sad zaposlena je od 2016. godine, kao lekar u Službi kućnog lečenja, nakon završetka specijalizacije iz dermatovenerologije radi u Službi za specijalističo konsultativnu delatnost Doma zdravlja Novi Sad.

Kontrinuirano se usavršava I učesnik je kongresa i simpozijuma dermatovenerologa i estetske medicine. Pohađala je nacionalne kurseve: Aplikacija hijaluronskih filera osnovni i napredni kurs (2018. i 2019.), Botulinum toxin primena u estetskoj medicini (2022.), Osnovni kurs dermoskopije (2018. I 2021.), Napredni kurs dermoskopije (2019. i 2021. godine).