Hirurško uklanjanje mladeža

Poslednjih godina značajan akcenat se stavlja na štetnost izlaganju UV zracima, bilo prirodnim ( Sunčevo zračenje) ili veštačkim ( solarijumi). Prisutan je stalan pokušaj da se ukaže na značaj pregleda promena na koži kao i na redovne kontrolne preglede.

uklanjanje mladeza jpg

Nije svaka promena na koži mladež

Postoji mnogo različitih vrsta promena na koži koje se pogrešno nazivaju „mladeži“, od onih benignih pa do zloćudnih. Nije svaka promena na koži mladež, kao što ni svaki mladež nije isti. Potrebno je da prvi pregled uradi dermatolog ili specijalista plastične hirurgije. Na takvom pregledu pacijentu biva objašnjeno koju vrstu promene na koži ima, koje su mogućnosti za uklanjanje kao i da li su potrebne dalje kontrole i ako jesu - koliko ih često treba obavljati.

Postoji više tipova mladeža, a njihov značaj je različit, najčešće se pojavljuju u detinjstvu pa sve do oko tridesete godine. Menjaju se tokom vremena, polako rastu ili čak mogu i da nestanu. Neki mladeži ne iziskuju kontrolne preglede, dok se kod nekih takozvanih atipičnih, savetuje se preventivno hirurško uklanjanje. Kada se planiraju kontrolni pregledi važan faktor u određivanju njihove učestalosti čini: takozvana porodična anamneza ili da li je neko u porodici imao tumor kože, tip kože, broj i vrsta mladeža.

Šta je to sto treba da nam upali alarm, da se javimo na pregled?

Možda najjednostavnije je zapamtiti kao ABCDE pravilo.

A - da li je prisutna asimetrija

B- (border) ako su ivice nepravilne, nazubljene

C -(colour) ako nije uniformno prebojen

D- dijametar ili veličina

 E- (evolving) evolucija tj. da li se menja tokom vremena.

Koji sve mogu biti razlozi za hirurško uklanjanje mladeža?

  1. Estetski razlozi - kada pacijent želi da ukloni mladež
  2. Praktični razlozi - ako je mladež na mestima gde se često povređuje ( npr šišanje, brijanje...)
  3. Medicinski  razlozi- kada indikaciju za operativno lečenje postavlja lekar na osnovu

 

Kako izgleda procedura:

Najbitnije je da intervenciju radi za to stručno osposobljena osoba po svim principima dobre hirurške prakse. Operacija započinje davanjem lokalne anestezije, nakon čega sledi hirurško uklanjanje mladeža koji se šalje na obavezan patohistiološki preged, a rana se ušije. Nakon skidanja konaca sledi nega ožiljka u trajanju oko godinu dana. Adekvatnim pozicioniranjem reza kao i zahvaljujući postoperativnoj nezi postiže se izuzetno diskretan ožiljak.