Hirurško uklanjanje promena na koži

uklanjanje mladeza jpg

  • Uklanjanje ateroma, lipoma,
  • Uklanjanje bazocelularnog karcinoma
  • Uklanjanje ksantelazmi
  • Biopsije kože i mišića po nalogu drugih lekara specijalista
  • Rekonstrukcija ušne resice
  • Lips lift

Nakon plasiranja lokalne anestezije i uklanjanja promene, mesto se ušiva hirurškim koncem. U zavisnosti koja vrsta promene je bila u pitanju, procenjuje se potreba za patohistološkom verifikacijom. U zavisnosti od regije konci se skidanju od 10 do 14 dana nakon operacije, a posle sledi lokalni tretman ožiljka.