Transplantacija kose

gubitak kose transplantacija kose

Faktori koji utiču na proces opadanja kose su mnogobrojni: hormonalni poremećaji, genetska predispozicija, pušenje, određeni lekovi i infekcije, stres.

Najčešći oblik opadanja kose je tzv. nasledna alopecija. Kod muškaraca se registruje ranije, čak od 18. godine života, dok se kod žena može pojaviti u kasnijem životnom dobu. Prvi simptomi se ispoljavaju u regiji prednje linije kose i u regiji “cveta”, i to u vidu proređivanja kose i podubljivanja zalistaka.

Procedura

Transplantacija kose je metoda kojom se premeštaju folikuli kose sa tzv. “donor” regije u tzv. “primajuću” regiju u kojoj je kosa proređena ili je nema.